Istanbul

Jeo-politik konumu ile insanlık tarihinde her zaman önemli bir rol oynamış olan İstanbul iki kıta üzerine, Asya ve Avrupa, yerleşmiş dünyadaki tek şehir olma özelliğine sahiptir. 1990’lardan bu yana yılda yaklaşık yüzde 3,5 oranında sürekli büyüyen bir nüfusa sahip bu şehrin göçmenlerinin çoğunu kırsal kesimden gelenler oluşturur. Birçok uygarlığı ve farklı insanı içinde eriten bir…